Obec Stebno - oficiální stránky obce

Obec Stebno - Oficiální stránky obceUpoutávky z "HLAVNÍ STRÁNKY"

Vítejte u nás ...

Obec, založená při Srbské cestě kolem roku 1000, zmíněná s kostelem v r. 1352. Po r. 1360 zde byl při panském dvoře připomínán církevní patron Zdeněk Syrso z Dubic. Do roku 1405 náležela bratřím Rydkéři a Erhardovi se Sulevic, od r. 1542 bratřím z Miliny v Dolních Trmicích, až do počátku 17. století. Ves vypálila v roce 1757 pruská vojska, opět vyhořela v let. 1801, 1832 a 1833. V r.1850 k ní patřila část Milbohov, v letech 1961-73 Podlešín a Suchá a od r. 1973 Chvalov. Farnost Stebno (fara byla zřízena v r.1850).

Situační mapka Náš kraj leží v chráněné krajinné oblasti Českého středohoří, které můžeme dále členit na středohoří ústecké. Dalším důležitým významem pro obec je jméno nerozlučně spjaté s historíí českého národa a také kraje, v němž se Stebno a jeho další části nachází - kraje Přemysla Oráče.

V současné době má Stebno 5 místních částí: Stebno, Chvalov, Milbohov, Podlešín a Suché a 410 stále žijících obyvatel.

Aktuální informace z úřadu

Zde pro Vás připravujeme rubriku, ve které uvidíte aktuální přehled informací, které jsou publikovány přímo z Obecního úřadu Stebno.
Prozatím Vás přesměrujeme na archiv dokumentů.

Náš kraj - region Přemysla Oráče

V údolí řeky Bíliny nedaleko Trmic se nalézá staroslavná ves Stadice. Z ní byl dle legendy povolán na český trůn kněžnou Libuší Přemysl Oráč. Tato pověst se dočkala četných uměleckých zpracování. Ve Stadicích nám ji připomene především pomník z roku 1841. Ten zde nechali postavit Nosticové architektem F. Staumannem. Desky s reliéfy jsou dílem sochaře Josefa Maxe. Pomník stojí na Královském poli, které je od roku 1962 národní kulturní památkou. Rozměry Králov-ského pole byly ve středověku základem české polní míry.

Ve Stadicích nám starobylou pověst připomene Přemyslův statek s pamětní deskou nebo Královský pramen. K pověsti patří i Přemyslova líska, jejíž oříšky byli stadičtí povinni odevzdávat na panovnický stůl.


Napište nám